Adunarea Generala 2013

 

In conformitate cu Statutul F.R. Powerlifting si Hot. Biroului Federal 102/2012, in data de 23.03.2013, incepand cu orele 14:00, la  Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, Sala Amfiteatru, va avea loc Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri a F.R. Powerlifting si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. alocutiunea presedintelui F.R.P. si adoptarea ordinii de zi;

2. desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia;

3. admiterea de noi membri ai FRP si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;

4. raportul Biroului Federal pe anul 2012;

5. prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia;

6. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;

7. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;

8. aprobarea modificarilor  Regulamentul de organizare a activitatii de Powerlifting ;

9. aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2013;

10. aprobarea calendarului competitional 2013.

11. alegerea presedintelui federatiei, vicepresedintele si a celorlalti membri ai Biroului Federal, alegerea cenzorului federatiei.

 

OBSERVATII:

  1. Numele delegatilor care reprezinta fiecare membru la Adunarea generala trebuie comunicate la secretariatul general al federatiei cu minimum 5 zile inainte de desfasurarea Adunarii generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu un mandat scris, in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al clubului.
  2. Pot fi introduse pe ordinea de zi a Adunarii generale si alte propuneri facute de Biroul Federal si membri cu conditia ca acestea sa fie inaintate la secretariatul general al F.R.P. cu cel putin 20 zile inainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri transmise la timp si incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate in Adunarea generala.
  3. Pentru alegerea membrilor Biroului Federal, cluburile vor depune la secretariatul general al F.R.P. propuneri nominale insotite de acordul scris al candidatului, cu cel putin 15 zile inainte de data la care este convocata Adunarea generala. Propunerile pentru functia de presedinte si vicepresedinte trebuie insotite de programe scrise ale fiecarui candidat privind strategia si obiectivele pe care doreste sa le realizeze pe perioada mandatului.

FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING