Catre,
Membrii F.R. Powerlifting

Invitatie
Adunarea Generala Ordinara Anuala si Adunarea Generala Ordinara de Alegeri

Prin prezenta, va informam ca, in conformitate cu Statutul F.R. Powerlifting si Hot. Biroului Federal 81/2016 si 82/2016, in data de 25.03.2017, incepand cu orele 12:00, la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, Sala Amfiteatru, va avea loc Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Ordinara de Alegeri, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Ordinara (anuala)

 1.  alocutiunea presedintelui F.R.P. si adoptarea ordinii de zi;
 2.  desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia;
 3.  admiterea de noi membri, excluderi si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;
 4.  raportul Biroului Federal pe anul 2016 si aprobarea hotararilor Biroului federal din 2016;
 5.  prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia, aprobarea executiei bugetare;
 6.  prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
 7.  prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;
 8.  aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare a activitatii de Powerlifting;
 9.  aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2017;
 10.  aprobarea calendarului competitional 2017;
 11.  declararea “personna non grata – persoana neagreata in structurile Powerliftingului” a dlui Vaipan Bogdan, presedinte ACS Timfortis;
 12.  diverse (Hotararea AG nr 9/2016, etc).

II. Adunarea Generala Ordinara de Alegeri (mandat 2017-2021)

Alegerea presedintelui federatiei, vicepresedintelui, a celorlalti membri ai Biroului Federal precum si a cenzorului federatiei, in mandatul statutar 2017-2021,

Avand in vedere cele de mai sus, va invitam sa luati parte la eveniment.

Cu consideratie,

Presedinte,                                                                                                           Secretar general,
Ioan Fratila                                                                                                            Ovidiu Panazan