ACTUL CONSTITUTIV

al

Federatiei Romane de Powerlifting

Noi :
1.Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia,

2. Clubul Sportiv Olympia Pro Gym,

3.Asociatia  Club Sportiv  Alfa,

4.Club Sportiv V.I.R.F. Alba,

5.Clubul Sportiv Albatros,

6. Clubul Sportiv Activ,

7. Clubul Sportiv Flex ,

8. Club Sportiv Culturistul ,

in baza vointei de asociere, am hotarat sa constituim sus-numita Federatie Sportiva Nationala, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice si cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000.

Federatia Romana de Powerlifting este o structura sportiva, persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial.

a) denumirea federatiei este Federaţia Română de Powerlifting.
b) sediul Federatiei Romane de Powerlifting se stabileste in orasul Alba Iulia, str. Gladiolelor nr.19, bl. G1CD, sc. D, ap. 30, judetul Alba.
c) scopul Federatiei Romane de Powerlifting il constituie organizarea si controlul oricarui mod de practicare a sportului Powerlifting pe teritoriul Romaniei, la toate nivelurile si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare, cu exceptia powerliftingului practicat de persoane cu handicap.
d) durata de functionare a Federatiei Romane de Powerlifting este pe termen nedeterminat.

e) patrimoniul initial al Federatiei Romane de Powerlifting este in valoare de
610 RON si este alcatuit din aportul financiar al membrilor fondatori.

f) Organele de conducere, administrare si control ale Federatiei Romane de Powerlifting sunt urmatoarele :

Organul de conducere al federatiei este Adunarea Generala ;

Administrarea federatiei este asigurata de Biroul Federal format din :

1. Fratila Ioan Presedinte,
2. Ciugudean Mihai Vicepresedinte,
3. Panazan Ovidiu Secretar General,
4. Cleja Iacob Membru,
5. Javla Gheorghe Laurentiu Membru,
6. Raica Marius-Florian Membru,
7. Lupascu Darius Membru,

Controlul activitatii economico-financiare a Federatiei Romane de Powerlifting este asigurat de un cenzor numit pe o perioada de 4 ani de la data semnarii prezentului Act Constitutiv in persoana d-nei Albu Maria,Cenzor
Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale Federatiei Romane de Powerlifting sunt stabilite prin Statutul acesteia.

Pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de dobandire a personalitatii juridice a Federatiei Romane de Powerlifting, in vederea inscrierii Federatiei in Registrul Federatiilor, pentru obtinerea avizelor necesare, membrii fondatori imputernicesc pe d-l Ioan Fratila,  pe d-l Panazan Ovidiu –Secretar General si pe d-l Huzu John,  care pot actiona impreuna sau separat pentru realizarea mandatului incredintat.
Totodata, d-l Fratila Ioan – Presedintele Federatiei Romane de Powerlifting, poate   angaja un avocat pentru sprijinirea demersurilor pentru dobandirea personalitatii   juridice a Federatiei.
Prezentul Act Constitutiv s-a adoptat de catre membrii fondatori in unanimitate, in   cadrul Adunarii Generale de Constituire desfasurate la Alba Iulia, astazi 05.03.2009, ocazie cu care a fost aprobat si Statutul Federatiei Romane de Powerlifting .

 Statutul Federatiei:

Pagini 01 – 10
Pagini 11 – 20
Pagini 21 – 26