Se convoaca Adunarea generala ordinare a F.R.P. pentru ziua de 02.03.2019 la ora 13:00, la Alba Iulia, la Casa de Cultura a Studentilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. stabilirea instrumentelor de lucru ale Adunarii generale: Desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia, desemnarea comisiei de validare a voturilor; adoptarea ordinii de zi.
2. admiterea de noi membri, excluderi si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;
3. alocutiunea presedintelui F.R.P.;
4. raportul Biroului Federal pe anul 2018 si aprobarea hotararilor Biroului federal adoptate intre sedintele Adunarilor generale 2018-2019;
5. prezentarea bilantului contabil pe anul 2018 si aprobarea prin vot a acestuia, aprobarea executiei bugetare;
6. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
7. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;
8. aprobarea modificarilor  Regulamentului de organizare a activitatii de Powerlifting ;
9. aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2019;
10. aprobarea calendarului competitional 2019;
11. organizarea Campionatului European de Powerlifting echipat, masters, 3-7 iulie 2019, contributii ale membrilor FRP.

Ovidiu Panazan
Presedinte
Federatia Romana de Powerlifting