FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING

Catre,

Membrii  F.R. Powerlifting

 

Invitatie

Adunarea Generala Ordinara Anuala

 

Prin prezenta, va informam ca, in conformitate cu Statutul F.R. Powerlifting si Hot. Biroului Federal 12/2017, in data de 03.03.2018, incepand cu orele 12:00, la  Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, Sala Amfiteatru, va avea loc Adunarea Generala Ordinara (anuala), cu urmatoarea ordine de zi:

1. alocutiunea presedintelui F.R.P. si adoptarea ordinii de zi;

2. desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia;

3. admiterea de noi membri, excluderi si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;

4. raportul Biroului Federal pe anul 2017 si aprobarea hotararilor Biroului federal din 2017;

5. prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia, aprobarea executiei bugetare;

6. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;

7. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;

8. aprobarea modificarilor  Regulamentului de organizare a activitatii de Powerlifting ;

9. aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2018;

10. aprobarea calendarului competitional 2018.

Avand in vedere cele de mai sus, va invitam sa luati parte la eveniment.

Cu consideratie,

Presedinte,

Ovidiu PANAZAN