Ordinii de zi a Adunarii generale ordinare, Alba Iulia, 26.03.2016:

 1. Adoptarea ordinii de zi;
 2. Desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea acestuia, desemnarea comisiei de validare a voturilor;
 3. Alocutiunea presedintelui F.R.P.;
 4. Admiterea de noi membri, excluderi si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;
 5. Raportul Biroului Federal pe anul 2015 si aprobarea hotararilor Biroului federal adoptate intre sedintele Adunarilor generale;
 6. Prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia, aprobarea executiei bugetare;
 7. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
 8. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli;
 9. Aprobarea modificarilor  Regulamentului de organizare a activitatii de Powerlifting;
 10. Aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2016;
 11. Aprobarea calendarului competitional 2016;
 12. Diverse  (probleme disciplinare, sesizari e.t.c.).

 

Federatia Romana de Powerlifting