Prin prezenta, va informam ca, in conformitate cu Statutul F.R. Powerlifting si Hot. Biroului Federal 40/2014, in data de 01.03.2015, incepand cu orele 13:00, la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, Sala Amfiteatru, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a F.R. Powerlifting si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea
acestuia;
2. admiterea de noi membri, excluderi si prezentarea situatiei delegatilor cu drept de vot;
3. alocutiunea presedintelui F.R.P. si adoptarea ordinii de zi;
4. raportul Biroului Federal pe anul 2014;
5. prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia;
6. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
7. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si
cheltuieli;
8. aprobarea modificarilor Regulamentul de organizare a activitatii de Powerlifting ;
9. aprobarea taxelor si vizelor federatiei pe anul 2015;
10. aprobarea calendarului competitional 2015.
11. aprobarea Strategiei Nationale de dezvoltare a Powerliftingului

Avand in vedere cele de mai sus, va invitam sa luati parte la acest eveniment.

Cu consideratie,

Presedinte,                                                           Secretar general,
Ioan FRATILA                                                       Ovidiu PANAZAN