Federatia Romana de Powerlifting

Regulament Disciplinar

Acasa » Regulament Disciplinar

REGULAMENTUL DISCIPLINAR

 CAP. I – Regulamentul de functionare a Comisiei de Disciplina

ART. 1 Componenta

Comisia de Disciplina se compune din presedinte si doi membri Presedintele Comisiei de Disciplina este numit de Biroul Federal la propunerea secretarului general.

Membrii Comisiei de Disciplina sunt numiti de Biroul Federal la propunerea presedintelui Comisiei de Disciplina.

ART. 2 Convocare

Comisia de Disciplina se convoaca de secretarul general al Federatiei Romane de Powerlifting, ori de cate ori este nevoie.

Sedintele Comisiei de Disciplina nu sunt publice.

De la caz la caz, presedintele poate declara sedinta publica.

ART.  3 Decizii

Comisia de Disciplina ia decizii cu majoritate simpla de voturi iar in caz de egalitate votul presedintelui este decisiv.

ART. 4 Probe

Deciziile Comisiei de Disciplina se bazeaza pe cel putin una din urmatoarele

probe:

a) raportul arbitrilor

b) raportul juriului

c) imagini video

d) declaratiile  partilor

e) declaratiile martorilor

f) constatarile medico legale

g) expertize

h) orice alta proba utila care serveste la aflarea adevarului

ART. 5 Audiere

Partile pot fi audiate in situatia unor neclaritati rezultate din administrarea probelor.

Comisia de Disciplina poate decide audierea arbitrilor si a oricaror alte persoane in interesul cauzei pentru aflarea adevarului.

ART. 6 Comunicarea deciziilor

Hotararile Comisiei de Disciplina trebuie sa reprezinte acordul membrilor Comisiei

care a rezolvat cauza cu privire la solutiiie date problemelor supuse deliberarii si vor fi

comunicate secretarului general.

Deciziile Comisiei de Disciplina sunt comunicate partilor sub forma scrisa cu

confirmare de primire.

ART. 7 Norme abateri si sanctiuni

  1. Norme

Normele de disciplina contribuie la desfasurarea regulamentara a activitatilor de

powerlifting in Romania.

Normele de disciplina se aplica cluburilor, oficialilor si sportivilor care savarsesc

abateri:

-in sali unde se desfasoara pregatirea sportiva sau se disputa concursuri de powerlifting;

-la sediile Federatiei Romane de Powerlifting, al cluburilor, asociatiilor sportive si

sectiilor de powerlifting in care acestia isi desfasoara activitatea;

 

 

  1. Abateri

Abaterea este fapta prin care se incalca normele de etica sportiva, competitionale, de organizare si de disciplina, fiind singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunii.

Abaterea consta dintr-o actiune sau inactiune, prin care se aduc prejudicii

desfasurarii regulamentare a activitatii sportive si pentru care se impune aplicarea unor

sanctiuni.

ART. 8 Recidiva

Constituie recidiva, savarsirea unei noi abateri in termen de pana la 1 an

calendaristic, socotit de la data sanctiunii anterioare.

In caz de recidiva, toate sanctiunile disciplinare prevazute in prezentul regulament

se pot majora pana la dublarea lor.

ART. 9 Necunoasterea regulamentului

Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a

normelor de disciplina si prevederilor regulamentelor Federatiei Romane de Powerlifting

ART. 10 Sanctiunea disciplinara

Sanctiunea disciplinara constituie un mijloc de educare si totodata o masura de

constrangere a cluburilor, oficialilor si sportivilor care au savarsit acte de indisciplina,

pentru prevenirea comiterii unor noi abateri si asigurarea conditiilor normale de

desfasurare a activitatilor de Powerlifting

ART. 11 Definirea sanctiunilor disciplinare

Avertismentul este notificarea scrisa prin care se atrage atentia cluburilor, oficialilor

si a sportivilor asupra abaterii comise.

Amenda este sanctiunea care consta in obligatia de a plati o suma de bani in

contul Federatiei Romane de Powerlifting, cuantumul si termenul de plata fiind

stabilite de Comisia de Disciplina sau comisiile sau colegiile asimilate, cu aprobarea Biroului Federal. Neplata amenzii in termenul fixat, dupa hotararea definitiva a Comisiei de Disciplina (Comisiei de Apel) atrage dupa sine ridicarea dreptului de participare in competitiile organizate de Federatia Romana de Powerlifting, a cluburilor, oficialilor si sportivilor acestora, pana la plata amenzilor de catre cei vinovati;

ART. 12 Circumstante atenunante

Constituie circumstante atenuante, urmatoarele imprejurari:

a) abatere sub influenta unei amenintari grave a integritatii corporate sau a demnitatii;

b) activitatea ireprosabila pana la comiterea abaterii;

c) comportare sincera in fata Comisiei de Disciplina, la dezbaterea cauzei.

ART. 13 Circumstante agravante

Constituie circumstante agravante, urmatoarele imprejurari:

a) premeditare;

b) savarsirea abaterii In grup;

c) comiterea abaterii prin acte de violenta;

d) comiterea abaterii in stare de ebrietate;

e) recidiva.

In cazul aplicarii circumstantelor agravante, sanctiunile pot fi majorate de catre

Comisia de Disciplina.

 

 

ART. 14Suspendari

Suspendarea consta in interzicerea activitatii pe termen de minim 12 luni;

Suspendarile pentru perioade determinate se executa incepand cu ziua in care au

fost pronuntate.

 

CAP II – Legitimarea si transferarea sportivilor- sanctiuni

 

ART. 15 Legitimarea si transferarea sportivilor pe baza unor fraude se sanctioneaza:

b) amenda minim 1.000 lei;

c) anularea transferurilor, sportivii ramanand legitimati la cluburile de la care provin

d) suspendare 2 ani pentru clubul care induce in eroare federatia sau organele in

subordine cu ocazia legitimarii sportivilor, din rea credinta;

e) suspendare 6 luni sportivul care, fiind legitimat pentru un club sportiv, mai semneaza

si pentru sectia altui club, la aceeasi ramura de sport, (cu exceptia sportivilor cu dubla

legitimare).

f) amenda 2.000 lei pentru eliberarea a doua sau mai multe acorduri (dezlegari) de

transfer pentru acelasi sportiv la doua sau mai multe cluburi si neanulate prin

comunicare la F.R. Powerlifting;

g) Transferul sportivilor de Powerlifting se face conform „Regulamentului privind statutul si transferul sportivilor de Powerlifting

ART. 16 Lipsa de sinceritate

Inducerea in eroare, prezentarea de date false la Federatia Romana de Powerlifting, sau la comisiile/colegiile centrale, se sanctioneaza:

a) amenda minim. 1000 lei;

b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioada competitionala de minim 12 luni

 

CAP. III – Declaratii publice si in mass-media, precum si declaratiile transmise prin

mijloace de comunicare

 

ART. 17 Declaratii cu caracter jignitor sau calomnios, ultragii grave la adresa persoanelor oficiale, sau prezentarea tendentioasa a unor situatii neconforme realitatii, dupa audierea partilor si verificarea probelor de catre Comisia de Disciplina, se sanctioneaza:

a)avertisment

b)amenda min. 1.000 lei;

c)excludere.

 

CAP. IV – Viza anuala si viza medicala

 

ART. 18 Sanctiuni aplicabile:

a) folosirea unor sportivi care nu au viza medicala de specialitate, conform

prevederilor Statutului F.R. Powerlifting si a Legii 69/2000 se sanctioneaza cu

minimum 1.000 lei si anularea rezultatelor din competitie.

 

CAP. V – Loturile nationale

ART. 19 Refuzul cluburilor de a trimite sportivi selectionati la echipele reprezentative pentru convocari, antrenamente, concursuri, fara a avea motive temeinice se sanctioneaza cu suspendare din activitatea competitionala pe 12 luni .

 

CAP. VI – SANCTIUNI APLICABILE SPORTIVILOR

ART. 20 Sanctiunile dictate de sectiile structurilor sportive afiliate federatiei impotriva

sportivilor legitimati trebuie comunicate acestora si Federatiei Romane de Powerlifting, in termen de 15 zile.

Purtarea incorecta – gesturi si cuvinte necuviincioase, jignirea sau amenintarea

persoanelor oficiale sau a partenerului/adversarului se sanctioneaza:

a)amenda min. 500 lei;

b)suspendare min. 12 luni;

Sportivii si persoanele oficiale care se fac vinovate de proteste repetate la deciziile

arbitrilor, patrunderea in perimetrul de concurs fara aprobare, gesturi nesportive sau obscene,se sanctioneaza:

a)avertisment;

b)amenda minim 1.000 lei;

c)suspendare minim 12 luni .

Provocare de scandaluri, purtare scandaloasa in locatiile organelor Federatiei Romane de Powerlifting, atitudine necuviincioasa, nerespectarea regulilor de ordine interioara se sanctioneaza:

a)amenda min. 1.000 lei;

b)suspendare min. 12 luni

Jignirea, bruscarea, amenintarea persoanelor care fac parte din delegatia echipei

oaspete se sanctioneaza:

a)amenda min. 1.000 lei;

c)suspendarea persoanelor vinovate pe o perioada de minim 12 luni.

ART. 21Fumatul si bauturile alcoolice

In timpul competitiei sportivii nu au voie sa fumeze si sa consume bauturi alcoolice in sala de concurs.Sportivul care incalca aceste reguli se sanctioneaza cu:

a) avertisment

b) amenda de 500 lei si poate fi suspendat pe durata concursului.

ART. 22 Declaratii publice si in mass-media, precum si declaratiile transmise

prin mijloace de comunicare

Declaratii cu caracter jignitor sau calomnios, ultragii grave la adresa persoanelor

oficiale, sau prezentarea tendentioasa a unor situatii neconforme realitatii, dupa audierea partilor si verificarea probelor de catre Comisia de Disciplina, se sanctioneaza:

a)avertisment

b)amenda min. 1.000 lei;

c)excludere din activitatea competitionala

ART. 23 Dopaj

Sportivii depistati pozitiv la controlul antidoping, precum si refuzul sportivilor de a

participa la controlul antidoping se sanctioneaza, pe langa sanctiunile prevazute in legislatia in vigoare, cu:

a) amenda min. 2.500 lei pentru sportivii depistati pozitiv la controlul anti-doping indiferent de situatia in care se efectuaeaza testul doping (in competitie sau in afara competitiei)  precum si suspendarea din activitatea sportiva conform legislatiei in vigoare;

b) persoanele oficiale dovedite a fi implicate in dopajul sportivilor, se sanctioneaza cu amenda minim  2.500 lei, suspendarea din activitatea competitionala pentru minim 2 ani iar in caz de recidiva, excluderea din activitatea sportiva;

c) sportivii depistati pozitiv la controlul anti-doping efectuat in competitiile internationale vor suporta in nume propriu toate consecintele si cheltuielile federatiei ce vor fi generate de sanctiunile ce vor fi dictate de catre forurile internationale pentru dopaj si vor achita o amenda suplimentara catre Federatia Romana de Powerlifting in valoare egala cu cea pe care o vor impune federatiei, forurile internationale abilitate.

 

CAP. VII – SANCTIUNI APLICABILE ARBITRIL0R, SPECTACTORILOR, OFICIALILOR

ART.  24 Sanctiuni aplicabile arbitrilor

Abaterile si greselile grave savarsite de arbitri in timpul concursurilor oficiale se judeca si se sanctioneaza de catre Comisia de Disciplina, la propunerea Comisiei Centrale de Arbitri si vor fi sanctionate cu:

a) avertisment;

b) suspendare;

c) excluderea

Solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, peste drepturile oftciale, de la

echipele arbitrate, sau de la alte persoane interesate se sanctioneaza cu:

a) avertisment;

b) suspendare;

c) excludere

Arbitrul care se dovedeste ca initiaza, participa si instiga la actiuni care pot stirbi

prestigiul organelor de conducere ale F.R. Powerlifting sau al Colegiului Central al

Arbitrilor;

a) suspendare;

b) retrogradare;

c) excludere

Arbitrul care in urma unei sanctiuni disciplinare demisioneaza din randurile

arbitrilor, nu va mai fi reprimit in randurile acestora;

Abaterile se judeca in baza sesizarilor primite si a probelor din Regulamentele

Tehnice ale competitiilor;

ART.  25 Sanctiuni aplicabile oficialilor

Jignirea, bruscarea, amenintarea persoanelor care fac parte din delegatia echipei

oaspete se sanctioneaza:

a) amenda min. 1.000 lei;

c) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioad a de minim 12 luni.

Bruscarea, amenintarea, lovirea arbitrilor sau persoanelor oficiale, de catre celelalte persoane „oficiale”, inainte, in timpul sau dupa terminarea competitiei se sanctioneaza:

a) amenda min. 500 lei

b) suspendare 12 luni

c) excluderea din activitatea competitionala

Incalcarea ART 4 din Regulamentul de organizare a activitatii de powerlifting prin participarea (fara obtinerea aprobarii scrise a Colegiului director) la competitii de powerlifting sau alte actiuni specifice ramurii de sport powerlifting dar care  nu sunt recunoscute oficial de Federatia Romana de Powerlifting,  se sanctioneaza cu:

a) amenda min. 1.000 lei;

b) suspendare 12 luni. 

CAP. VIII – CAILE DE ATAC

ART.  26 Procedura si competenta de solutionare a abaterilor

Nerespectarea Statutului si Regulamentelor Federatiei Romane de Powerlifting,

sanctionate de catre Comisia de Discplina .

Abaterile arbitrilor sunt sanctionate, in prima instanta de catre Comisia de  Disciplina pe baza propunerilor Colegiului Central al Arbitrilor in conformitate cu prezentul Regulament .

Actiunea poate fi deschisa din oficiu pe baza rapoartelor sau ca urmare a unei cereri (memoriu, reclamatie) adresate Federatiei Romane de Powerlifting de partile

care se considera vatamate (cluburi, asociatii sportive, membrii acestora, arbitri, antrenorit sportivi). Orice memoriu trebuie sa cuprinda:

– nume, prenume, domiciliul si calitatea autorului;

– obiectul cererii cu detalierea motivelor si a probelor pe care se intemeiaza;

– numele, prenumele si adresa martorilor;

Intampinarile, memoriile sau reclamatiile vor trebui introduse in maxim 24 de ore de la ora evenimentului.

Intampinarile, memoriile sau reclamatiile trebuie insotite de o taxa stabilita prin hotararea Colegiului Director. In caz contrar, se respinge ca netaxat.

Dupa examinarea cauzei, audierea partilor si a martorilor, Comisia de Disciplina va

decide, hotararea fiind comunicata in scris cluburilor de apartenenta.

 

 

CAP IX – Regulament de functionare al Comisiei de Apel

ART.  27 Apelul

Asupra deciziilor de sanctionare se poate face apel la Comisia de Apel;

Comisia de apel se compune din presedintele comisiei si 2 membri, numiti de Biroul Federal la propunerea presedintelui federatiei.

Comisia de Apel ia decizii cu majoritate de voturi. In caz de paritate votul presedintalui este decisiv.

Comisia de Apel esta convocata de secretarul general al F.R. Powerlifting.

Apelurile pot fi declarate prin fax, scrisori sau depunere directa la F.R. Powerlifting in termen de 5 (cinci) zile de la data pronuntarii .

Fiecare parte care a declarat apel trebuie sa depuna un memoriu in care va face o descriere completa a faptelor si va expune motivele prin care apreciaza hotararea ca fiind neregulamentara Apelul trebuie insotit de o taxa de 300lei . In caz contrar, apelul se respinge ca netaxat.

Judecarea apelului se poate face si in lipsa partilor. Deciziile luate sunt comunicate in scris partilor, sunt executorii si pot fi facute publice.

ART. 28 Recursul extraordinar

Impotriva hotararilor Comisiei de Apel se poate introduce Recurs Extraordinar la Biroul Federal in termen de 5 (cinci) zile de la notificare deciziei. Recursul trebuie insotit de o taxa egala cu taxa de apel.

ART.  29 Instanta suprema de atac

Biroul Federal este ultima instanta de judecata

Biroul Federal se poate sesiza din oficiu pentru orice incalcare a Statutului si

regulamentelor in vigoare

– poate sesiza in orice moment Comisia de Disciplina pentru orice caz pe care il

considera necesar;

– poate sesiza in orice moment Comisia de Apel cu orice caz in care considera ca nu au

fost aplicate corect prevederile regulamentare de catre prima instanta;

– poate promova din oficiu Recurs Extraordinar pentru orice cauza in care considera ca

nu au fost aplicate corect prevederile regulamentare de catre Comisia de Apel;

Hotararile Biroului Federal sunt definitive si executorii.

 

ART. 30 Colegiul Director – atributii disciplinare

Pentru tratarea tuturor problemelor care apar neprevazut si cer o decizie imediata

intre sedintele Biroului Federal, actioneaza Colegiul Director;

Deciziile Colegiului Director au efect imediat si trebuie aduse la cunostinta Biroului Federal.

 

CAP X – PRECIZARI SI DISPOZITII FINALE

1.Colegiul director este autorizat sa mentina, sa modifice sau sa anuleze deciziile instantelor disciplinare ale F.R.P. privitoare la abaterile disciplinare, precum si sa adopte hotarari noi in legatura cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.

2.Orice caz neprevazut in  Regulament  poate fi extins si analizat prin analogie cu alte cazuri asemanatoare. Deciziile luate in astfel de cazuri sunt avizate de Colegiul director;

3.Excludarea, precum si sanctiunile vor fi ratificate de catre Biroul Federal, la propunerea Comisiei de Disciplina;

4.Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a normelor de diciplina si a prezentului regulament;

5. La propunerea Biroului federal, adunarea generala a F.R.P. poate hotari, cu efect imediat si consecintele prevazute in regulamentul disciplinar, declararea unui oficial “personna non grata” – persoana neagreata in structurile Powerliftingului – in situatia in care acesta incalca grav statutul si regulamentele F.R.P. sau, prin comportamentul sau ofensator, aduce atingere imaginii si prestigiului Federatiei Romane de Powerlifting, Powerliftingului romanesc in general.