Federatia Romana de Powerlifting

Regulament Transferuri

Acasa » Regulament Transferuri

Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor de powerlifting

ART.1 Conform statutului Federatiei Romane de Powerlifting sportivii membrilor F.R.P. pot fi amatori si profesionisti.
– Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului Powerlifting, nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimati.
– Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului Powerlifting, incheie, in conditiile legii, cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimati un contract individual de munca pe baza caruia obtin licenta de sportiv de Powerlifting profesionist, care le confera statutul de sportiv profesionist.

ART.  2 Legitimarea sportivilor amatori
a)Numai sportivii legitimati pot participa in competitiile oficiale ale Federatiei Romane de Powerlifting.
b) Carnetele de legitimare se elibereaza numai acelor sportivi care fac parte din
cluburi de Powerlifting afiliate la F.R. Powerlifting.
c)Legitimatiile sportive se elibereaza de Federatia Romana de Powerlifting, din registrul destinat acestora, pe baza unei cereri care trebuie sa cuprinda datele personale, clubul la care va fi legitimat, semnatura solicitantului, stampila si semnatura reprezentantului clubului, viza medicala aplicata pe cerere valabila 6 luni, 2 fotografii si plata taxei de legitimare. In cazul in care solicitantul este legitimat la alt club si face o a doua cerere in numele altui club si nu declara acest lucru, acesta va fi sanctionat conform Regulamentului Disciplinar.
d)Legitimatiile sportivilor ce participa in competitii de powerlifting se vizeaza in fiecare an la cererea cluburilor sportive afiliate dupa obtinerea vizei medicale aplicate de cabinetele de medicina sportiva si cu plata taxei de viza anuala.
e)Dubla legitimare se poate obtine in cazul in care 2 cluburi sunt de acord cu aceasta, sportivul emitand o cerere prin care solicita dubla legitimare avand acordul celor 2 cluburi prin semnatura si stampila. Dupa aprobarea cererii, se va plati taxa de dubla legitimare de catre cele 2 cluburi in parte si se va inscrie in legitimatie denumirea noua, pastrandu-se prima denumire a clubului initial adaugandu-se denumirea celui de-al doilea club. Dubla legitimare poate fi solicitata in orice perioada a anului.
f)Pot fi legitimati sportivi cu cetatenie straina numai daca fac dovada cu adresa oficiala din partea federatiei nationale respective ca ;
-nu activeaza la nici un club sportiv din tara sa. :
-a intrerupt activitatea de mai mult de un an de zile,
-federatia nationala este de acord (dezlegare) ca sportivul sa activeze la un club
din Romania.
g)La participarea in fiecare concurs, sportivii/antrenorii depun inainte de competitie la presedintele juriului carnetele de legitimare cu vizele anuale si medicate la zi, carnete pe care le primesc inapoi la incheierea competitiei (in cazuri de abateri de la disciplina sportiva, carnetele se retin de arbitrul principal si se vor inainta Secretarului general);
ART . 3 Transferul.
a)Singurul for competent in aprobare si efectuarea tuturor transferarilor sportivilor este Federatia Romana de Powerlifting, cu respectarea prezentului regulament.
b) Transferarea unui sportiv legitimat de la un club la altul se poate face in orice perioada a anului dar cel putin cu 14 zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul are dreptul sa participe.Colegiul director aproba toate cererile de transfer.
c)Pentru faptul ca a solicitat transferul, sportivul in cauza nu poate fi suspendat de catre clubul  sportiv la care a fost legitimat pana la data solicitarii transferului.
d) Dosarul de transfer se depune la FRP, cu cel putin 21 de zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul in cauza are dreptul sa participe, avand ca repere data inregistrarii sau data postei. Acest dosar trebuie sa cuprinda: cererea de transfer a sportivului, cu acordul scris al clubului unde doreste sa se transfere; acordul scris (dezlegarea) de la clubul sportiv de la care pleaca sportivul respectiv; legitimatia de sportiv; achitanta taxei de transfer de catre clubul la care se transfera sportivul.
e) In situatia in care sportivul solicita transferul in perioadele stabilite de FRP, dar fara acordul scris al clubului de la care pleaca, FRP va efectua transferarea cu drept de participare la competitiile interne numai dupa expirarea unei perioade de ‘carantina’ de 1 an de zile. Perioada de carantina se socoteste de la data depunerii cererii catre FRP. In cazul de fata, sportivul va specifica in cererea de transfer acordul sau in legatura cu perioada de carantina. Sportivul in cauza poate participa la antrenamente si competitii internationale in aceasta perioada de carantina.
f) In afara perioadelor de transferari, se pot face transferuri cu sau fara acordul scris al clubului de la care pleaca sportivul in oricare perioada a anului dar in  urmatoarele situatii:
-intreruperea activitatii sportive competitionale pe o perioada de
minimum 2 ani
-terminarea stagiului de juniorat de catre sportivii legitimati la sectii de powerlifting care functioneaza numai la nivelul de sportivi juniori.
g)In cazul existentei unor contracte incheiate intre sportivi si structurile sportive la care sunt legitimati, se vor respecta conditiile contractuale si dupa aceea se va efectua transferul solicitat de sportivul in cauza .
h)Sportivul care depune in perioadele de transfer stabilite de FRP, doua sau mai multe cereri de transfer va fi sanctionat de Comisia de Disciplina a FRP.
i) Pentru situatiile neprevazute in prezentul regulament, Biroul Federal al FRP va analiza si hotari.
j) FRP este obligata sa comunice in scris, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, rezultatul cererii de transfer.
k)Se mai pot transfera in orice perioada a anului, fara plata taxelor aferente si , fara dezlegare si accept din partea cluburilor, sportivii care isi infinteaza propriile cluburi si sunt in conducerea acestora , dovedind acest fapt cu actele de constituire a clubului.

ART . 4 Cererea de legitimare:

CERERE DE LEGITIMARE

Către,

FEDERAŢIA ROMANĂ DE POWERLIFTING

Subsemnatul _____________________________________fiul lui _______

şi _____________________născut în anul ___________luna____________ziua____________

în loc.._________________jud.___________________cu buletin de identitate seria________

nr____________rog a aproba legitimarea pentru clubul sportiv ……………………………………………………..

C.I.S.___ din localitatea_______________________________

Certific că sportivul este apt pentru ________________________

practicarea sportului (semnătura solicitant)

____________________________                                                DIRECTOR,

____________________________                                   _________________________

(semnătura şi ştampila medicului)                                    (semnătura preşedintelui clubului)

Notă: cererea trebue însoţită de doua poze tip act identitate, copie act de identitate sau de actul de naştere pentru sportivii sub 14 ani.