Federatia Romana de Powerlifting

Regulamente ale Organelor si Comisiilor Federatiei

Acasa ยป Regulamente ale Organelor si Comisiilor Federatiei

 

Regulamentele de Organizare si Functionare ale Organelor si Comisiilor Federatiei

ART. 1 – Activitatea F.R.P. este sprijinita de comisiile centrale cu caracter permanent a caror structura si componenta nominala pe functii se stabilesc de catre Biroul Federal.
ART. 2 – Comisiile centrale sunt organisme de specialitate subordonate Biroului Federal, constituite pe domenii de activitate astfel:

a. Comisia de disciplina;
-Presedinte: Rafael Ruiz
-membrii:

b. Comisia tehnica;
-Presedinte: Panazan Ovidiu
-membrii:Vasiliu Lucian (delegat MTS), Cazacu Sorin

c. Comisia centrala a arbitrilor;
-Presedinte: Fratila Ioan
-membrii:Panazan Ovidiu, Cazacu Sorin

d. Comisia pentru mass-media;
-Presedinte: Tomus Alin
-membrii:

e. Comisia juridica;
-Presedinte: Dehelean-Mih Mihaela
-membrii: Valentin Vacaru

f. Comisia medicala si antidoping;
-Presedinte: Raica Marius
-membrii:

g. Comisia de relatii internationale;
-Presedinte: Ciugudean Mihai
-membrii: Popa Victor

h. Comisia pentru securitate si siguranta
-Presedinte: Panazan Ovidiu
-membrii:Otoiu Lucian

i. Comisia de apel.
-Presedinte: Coacaza Liviu
-membrii: Popa Victor, Ciugudean Mihai

ART. 3 – Comisiile centrale permanente sunt formate din presedinte si 2 membri.
ART. 4 – Comisiile sunt statutar constituite in prezenta majoritatii simple din totalul membrilor lor.
ART. 5- Hotararile comisiilor se adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti la reuniunea respectiva.
ART. 6 – Sedintele comisiilor centrale nu sunt publice.
ART. 7 – In functie de necesitati, Biroul Federal poate constitui si alte comisii ad-hoc care sa rezolve probleme speciale. In caz de urgenta, acest drept revine Presedintelui federatiei.
ART. 8- Comisiile centrale isi vor elabora regulamente proprii de organizare si functionare, in conformitate cu statutul Federatiei Romane de powerlifting si cu legislatia in vigoare.Aceste regulamente vor fi supuse aprobarii Biroului federal.